Cinsel bilgiler

Penis Büyüklüğü « Cinsel Anatomi

Penis Latince'de kuyruk anlamına gelmektedir. Penis içinde uzunlamasına süngerimsi dokular içeren ve içinde idrar ve meninin (sperm-ersuyu) geçtiği kanalı içeren bir erkeklik organıdır. Cinsel heyecan ile beyin bu organın içindeki süngerimsi dokulara kan pompalar ve penis sertleşerek birleşmeye hazır hale gelir. Penis sertleşme halindeyken boyuna ve enine büyür.

Ergenliğe ulaşmış bir erkeğin penisinin ortalama uzunluğu gevşek halde 5 ile 9 cm arasında, sertleşme halindeyken ortalama 16 cm boyunda olur. Bununla birlikte penisin büyüklüğü kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yaygın olarak bilinenlerin tersine penisin büyüklüğü, deri rengi ile ilgili değildir, yani kısa boylu birinin penisi uzun boylu birininkinden daha büyük veya bir zencininki bir beyazdan daha küçük olabilir.

Penis boyu ortalama 16 cm olmakla beraber 11-18 cm arası penisler normal boyutlardadır. Ayrıca penisin normal durumu ile sertleşme durumu arasında büyük farklar olabilir. Yani sönükken çok iri gözüken bir penis sertleştiğinde daha büyük bir hal almayabilir.

Bütün erkekler penislerinin büyüklüğü ile yakından ilgilidirler. Bu bir erkeklik gücü daha doğrusu bir güç sembolü haline gelmiştir. Ama peniste veya sekste önemli olan penisin boyu değil, işlevidir. Ancak 18 cm üstü penisler genelde ilişki sırasında kadına zevk yerine acı vermektedir.

Bugün yeni ameliyat teknikleri sayesinde penis boyları uzatılabilmekte, ince penisler çeşitli yöntemlerle kalınlaştırılabilmektedir. Çok başarılı sonuçların yanı sıra pek sonuç alınamayan ameliyatlar da olmaktadır. Bu hastadan hastaya göre değişmektedir. Ülkemizde de bu tip ameliyatlar yapılmaktadır. Ama bu tip ameliyatların her isteyene yapılamayacağı sadece çok gerekli vakalara yapılması gerekir.

Piyasada satılan penis büyüttüğü iddia edilen vakum pompaları veya diğer metotlar gerçek dışıdır, hiç bir faydaları yoktur. Bu penis büyüttüğü ileri sürülen vakum pompaları, büyütmek bir yana penis sertleştiğinde içindeki kanı tutan kapakçıklara ters basınç yolu ile zarar vermekte ve sertleşme problemleri yaratmaktadır. Bu yüzden kullanılması zararlıdır.

Karezza « Genel

Erkek ve kadın orgazma ulaşmaya çalışmadan uzun süre birleşimde bulundukları bu yöntem bir dereceye kadar doğum kontrolü yöntemlerinden sayılabilir. Karezza da tam anlamıyla emin bir yol değildir. Çünkü erkek farkında olmadan veya iradesi dışında boşalabilir.

Transvestizm « Cinsel Sapkınlıklar

Transvestit olarak tanımlanan cinsel sapık, karşı cinsin giydiği giysileri giymek ihtiyacında olan kişidir. Günümüzde, kadınlar, büyük bir rahatlıkla ve en ufak bir sakınca görmeden erkek giysileri giyebildikleri için, kadın transvestitler konusunda pek fazla bir şey duyulmamaktadır; bu konuda dikkat çeken ya da gazetelere düşen olayların büyük bir çoğunluğu erkeklerle ilgilidir, ve çoğu kez bu erkeklerin homoseksüel oldukları ortaya çıkar. Oysa, kadın transvestitlerin çoğu lezbiyen (sevici) olmakla birlikte, gerçek erkek transvestit homoseksüel olmayabilir. Örneğin erkek homoseksüel bir partiye ya da eğlenceye giderken kadın giysileri giyebilir. Ama bu, diğer erkekleri çekebilmek içindir.

Gerçek transvestit, kadın giysileri giyer ama gene de cinsel ilgisi karşı cinse dönüktür Kendi erkekliği konusunda bir takım kaygılar içinde olduğu için, erkek olduğunu kendi kendine tanıtlamak amacı ile kadın giysilerine bürünür. Babanın zayıf, annenin ise güçlü olduğu, yani geleneksel ölçülerin ters yüz olduğu bir aile içinde yetişmiş olabilir. Böylece kadın giysileri giyerek, yaşantısını geniş ölçüde etkilemiş olan güçlü ananın özelliklerini kazanmak çabasındadır. Ters görünmekle birlikte gerçek olan şudur ki, kadınlaştıkça erkekliği güçlenir bu kişilerin.

Bir başka tür transvestit de, tümüyle kadın giysilerine bürünmez de, günlük normal giysilerinin altında bir tek kadın eşyası bulundurur çoğu kez. Bu kişi, çocukluktan kalma bir hayali gerçekleştirmektedir. Bütün amacı, kadınların da bir penise sahip olduklarına kendi kendini inandırmaktır. Çocukken, her bakımdan güçlü ve kusursuz olarak gördüğü annesinin bir eksiği olduğunu fark ettiği zaman son derece korkmuş ve aynı şeyin annesinden çok daha güçsüz ve çelimsiz olan kendisinin başına da geleceğine inanmıştır. Böylece kadın eşyası giyerek kendi hadımlık korkularını gidermeğe çalışmaktadır. Bu tür transvestitler, çoğu kez hem kendi penislerine hem de kadın eşyalarına bakarak ayna karşısında kendi kendilerini tatmin ederler.

Transvestit ile transseksüeli karıştırmamak gerekir. Transseksüel adı verilen cinsel sapık, her bakımdan karşı cinsin yaşantısını sürdürür. Yapı ve kromozom bakımından tek cinsli olduğu tanıtlanmış bile olsa, kendisinin «yanlış gövde içinde bulunduğu» kanısından bir türlü kurtulamaz. Yukarıda da anlatıldığı gibi, transvestit, erkek olduğunu, bir penise sahip olduğunu kendi kendine tanıtlamak çabasındadır. Oysa, transseksüel (eğer erkekse) cinsel organlarının bir ameliyatla değiştirilmesi için hekimlere yalvarır. Bu tür ameliyatlar her zaman başarılı olmayabilirler, yani sapığın problemlerini her bakımdan çözümleyemezler; ama bazı hastaların kendi canlarını alacak kadar ileri gitmelerini önlemek için uygulanırlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy