Cinsel bilgiler

Namus ve Bakirelik « Genel

Bir uzman doktor, bakire ve bakire olmayan kızı, vaginanın ağzını bir dereceye kadar örten kızlık zarını kontrol etmekle ayırdedebilir. Herhangi bir kimse de, bir noktaya kadar aradaki ayrımı anlayabilir.

Örneğin ilk birleşimde kanama oluşup, oluşmayışı bunu gösterebilir. Kızlık zarı, kızlık çağındaki spor faaliyetleri ya da vücut hareketleri yüzünden, bir dereceye kadar yırtılmış olabilir, fakat öte yandan, o kadar da esnek olabilir ki, cinsel birleşimden sonra bile hiç yırtılmadan kalabilir. Erkeğin cinsel deneylerinin olup olmadığı tıp açısından tesbit edilemez.

Bu avantaj sayesinde birçok erkek kendilerinin cinsel ilişki kurmalarını önemsemez; oysa ki evlenecekleri kızın bakire olmasını ister. Bu isteğe karşılık, bakire olmayan kız, kendisine biraz deneyin yararlı olacağına inanır. Eskiden yeni evli kadın geniş görüşlüydü; kocasının başka kadınlarla olan evlilik öncesi ilişkilerinin, evlilikte yararlı olacağını düşünürdü.

Çağ geliştikçe her iki cinsin de aynı haklara sahip oldukları görüşü, gitgide kuvvetlendi. Evlenilecek kızın mutlaka bakire olması gerektiği düşüncesine karşı sesler yükselmeye başladı. Kadın hakları savunucuları, erkeğe meydanı boş bırakmanın, buna karşılık hangi koşullar altında olursa olsun, kadının kızlığını yitirmesi durumunda toplumda küçük görülmesinin, haksızlık olduğunu ileri sürmektedir.

Bugünkü genç kuşağın namus üzerine düşünceleri insanı ürkütmektedir. Fakat bunda daha da ürkütücü olan, böyle düşünceleri dejenere eden, yetişmekte olan kuşatır. Geçenlerde gördüğüm bir gazete resminde, bir direnme yürüyüşünde taşınan pankarttaki şu yazıyı okudum: "Namus denen şeyi bırakalım!" ve gene genç kızların taşıdığı bir pankartta da, "Namus: Saçmalık!" yazılıydı.

Bu, eşit haklar kavramının dışına çıkmaktadır. Bu, sırf direnmek için bir direnmedir. Kadınlar yönünden bu davranış, daha önce belirtilen pettinge bağlanabilir. Petting sınırları aşılırsa yukarda değinildiği gibi, bu eşit haklar düşüncesinin yanlış şekilde yorumlanışı doğar.

Kısaca söylemek gerekirse, kadın hiç bir devirde bakire olduğunda, değerinden yitirmemiştir. Günümüzde tek ayrım, bakireliğin evlenme konusunda başlıca koşul olmayışıdır.

Erkeklerin çoğu, eşlerini kadın yaptıkları ve eşlerini seven ilk erkek oldukları için mutludur ve bundan gurur duyar. Bu tatmin ve gurur duygusu, mutlu bir evlilikte önemli rol oynar.

Kadınlar şunu bilmelidir: Bekar bir erkek, bakireliğin ve namusun değerini, kendi çıkarı için küçültmek eğilimindedir. Fakat kendi evliliği için, büyük bir olasılıkla bakire olan bir kızda diretecektir. Erkek cinsel deneyleri olmadığını savlayabilir.

Bakirelik, değerini kendi içinde taşımaktadır; bu ancak, daha sonra pişmanlık duyulmayacaksa, erkeğin ve kadının birbirlerini gerçekten sevdiklerine emin olunduğunda feda edilmelidir. Kadın, sevdiği erkeğe herşeyi verdikten sonra, o erkeği yitirse bile, hiç bir şekilde suçluluk duygusu duymayacak, eleştirilere aldırış etmeyecektir. Sevdiği erkeğin anısı onda değerini koruyacak ve kadın onu sevdiği için pişmanlık çekmeyecektir.

Menopoz ve Zeka « Genel

İngiliz bilimadamları okul çağlarında zeki olan kızların, zekâ düzeyi onlar denli gelişmemiş olanlara kıyasla, çok daha geç menopoza girdiklerini öne sürüyorlar. Onlara göre, gerek anlama yeteneği, gerekse menopoz yaşı, yaşamın ilk evrelerindeki östrojen oranlarıyla yakından ilintili.

İngiltere'deki Tıp Araştırma Konseyi, bir süredir "Ulusal Sağlık ve Gelişim Araştırması" adlı bir proje kapsamında Mart 1946'da doğan binlerce kişiyi inceliyor. Sözkonusu araştırmada, deneklere sekiz yaşındayken, sözcüklerin söylenişleri, tümcelerin doğru biçimde tamamlanması gibi soruları içeren standart bir zekâ testi uygulandı.

11 ve 15 yaşlarında aritmetik ve daha karmaşık matematik sorularının yeraldığı benzer testlerden geçen deneklere 26 yaşında ise okuma sınavı uygulandı. Denekler, 45 yaşına bastıklarında bellek ve düşünceye odaklanma yeteneği açısından sınandılar.

Deneklerin 47 yaşında oldukları 1993 yılından itibaren incelemeye katılan kadın deneklere her yıl bir anket formu gönderilmeye başlandı. Bu uygulamanın amacı menopoz sürecine giren kadınların sağlık durumlarının izlenmesiydi. 1500'ü aşkın kadın denekten toplanan veriler, 8-11 yaşlarındaki anlama yeteneği düzeyi ile menopoz yaşı arasında çok yakın bir ilinti olduğunu ortaya koydu.

Veri çözümlemesini gerçekleştiren Londra University College uzmanlarından Marcus Richards, meslek, eğitim, toplumsal konum ve menopozu hızlandırdığı bilinen sigara içme alışkanlığı gibi etmenleri de karşılaştırdıktan sonra çocukluk döneminde uygulanan testlerde başarı düzeyinin düşük olmasının, erken yaşta menopozun bir belirtisi sayılabileceğine tanık oldu.

Gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınlar, genellikle, âdet görme döneminde birkaç ay ya da birkaç yıllık bir düzensizliğin ardından, yaklaşık 51 yaşında âdetten kesiliyorlar. Ne var ki, bilimadamları menopoz yaşını neyin belirlediği yönünde bir görüş birliğine varmış değiller. Kimileri, kadınların yumurtasız kaldıklarında menopoza girdiklerine inanırlarken, kimileri de menopozun beden saatine bağlı başka bir düzenek tarafından ateşlendiğini öne sürüyorlar.

Richards'a göre ise, kız çocukların bebeklik evrelerindeki hormon düzeyleri, bir bakıma, onların menopoz yaşını belirliyor. Östrojenin ilk evrelerde ne tür bir etki yarattığını araştıran Richards, söz konusu hormonun beynin bilişsel işlevlerden sorumlu olan bölümünü etkilediğine ve bu etkinin kadınların yaşamları boyunca sürdüğüne dikkat çekiyor.

Bulgular, 43 yaşında bile bellek testlerinde en yüksek başarıyı sağlayanların henüz menopoz belirtilerine rastlanmayan kadınlar olduğunu, menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü kadınlarda başarı düzeyinin biraz düştüğünü, âdetten kesilenlerin ise en düşük başarıyı sağladıklarını gösteriyor. Richards'ın bulguları erken yaşta menopoza giren 43 yaşındaki kadınların bile zekâ testlerinde aynı yaştaki erkeklerden daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor.

Pluralizm « Cinsel Sapkınlıklar

Bir tür cinsel sapıklıktır. Bu sapmayı gösteren bir kimsenin cinse! doyuruya erişmesi için kendisine birden fazla eş bulması gereklidir. Pluralizm iki biçimde kendini gösterir.

1- Erkek kendisine iki ya da daha fazla kadın bulmak için çalışır. Cinsel birleşim anında bu kadınların her biri aynı anda ve herhangi bir biçimde kendisi ile meşgul olurlar. Ancak böylece cinsel doyuruya erişebilir.

2- İkinci tür pluralizmde ise birkaç çift cinsel birleşimde bulunurken diğerleri onları seyreder. Pluralizmin bu ikinci türünden seks partileri ve sefahat âlemleri doğmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy