Cinsel bilgiler

Sertleşme ve Cinsel Arzu « Genel

Penisin sertleşmesi cinsel ilişki için şarttır. Fakat birkaç yıl sonra, sertleşmeyi mutlaka cinsel birleşim isteği izlemez. Bu zaman içinde kadın, penisi nasıl uyarabileceğini öğrenmiştir. Fakat bunu sağladıktan sonra, kadın cinsel ilişkide bulunmakta çok fazla diretir. Yanlış bir düşünceye dayanarak, sertleşmiş penisin cinsel arzuların ifadesi olduğuna inanır.

Okşamalar sertleşmeyi doğurabilir, fakat bu mutlaka birleşim arzusunu oluşturmaz. Özellikle kendiliğinden sertleşmede ilişki isteği yoktur. Çoğu kez, arzuların yeteri kadar kuvvetlenmesi için, uzun süre okşanmak gerekir. Nasıl yeni evli bir kadın, kocasının sevgi dolu sözleri ve okşamalarıyla uyarılırsa, kadın da bir süre sonra kocasını aynı şekilde heyecanlandırmalıdır. Eğer kocasını birleşime zorlarsa, bu, erkeğe hem ruhsal, hem de bedensel bakımdan zararlı olur.

Erkek insiyatifi kendi arzusuyla ele almadan, kadın, kocasını birleşime zorlamamalıdır. Gerekirse kadın kocasını birleşim için gerekli hareketlere götürmelidir. Gerçek arzu olmadan, erkek eşine sadece penisini verir. Bu durumda sertleşme kaybolmaz. Fakat bu arada erkek de yeteri kadar uyarılmışsa, birleşimde aktif rolü üzerine alacaktır.

Aşırı Cinsel İstek « Cinsel Sorunlar

Cinsel yaşamda görülen, anormalliklerin en önemlilerinden biri şehevî duygu ve isteklerin, kişideki tüm öbür duyguları baskısı altına alması; iradeyi, tüm düşün ve ahlâk ölçülerini ayaklar altına alıp, kişiyi yalnızca cinsel doyuru peşinde koşturmasıdır. Şehevî duygunun bütün ortalama ölçüleri aşması, kişiyi bu denli kendine köle etmesine azgınlık adı verilir.

Azgınlık genel olarak iki türdür: Birincisi, kişinin cinsel özelliklerinde bir anormallik bulunması, yani o kimsede cinsel ve şehevî isteklerin normal ve ortalama ölçüleri çok aşan bir fazlalık göstermesidir. Böyle kadınlarla ilgili bir olay anlatılırsa durum daha iyi anlaşılmış olur:

Bayan V gençliğinden beri erkeklere çok düşkün olmaktan yakmıyor. İyi aileden, ince yapılı, iyi yürekli, sık sık yüzü kızaracak kadar da utangaç bir kişi olmasına karşın kızlığından beri davranışları ailesini sürekli olarak kaygılandırmış, çünkü karşı cinsten birisi ile yalnız kaldığı zaman, çocuk, yetişkin, genç, ihtiyar, güzel, ya da çirkin olmasına hiç bakmadan, çırılçıplak soyunur ve cinsel gereksemelerinin doyurulmasını istermiş. Kendisini evlendirerek tedavi etmeyi düşünmüşler. Kocasını çok sevmesine rağmen, kendisini şehevî isteklerinden alıkoyamaz ve yine yalnız bulduğu her erkeği ister, bu erkek ister adî bir insan, ister bir asker ya da öğrenci olsun, cinsel birleşmeye çağırırmış. Kendisini bu istekten hiç bir şey vazgeçiremezmiş. Hattâ büyükanne olduktan sonra bile rastgele erkeklerle düşüp kalkmaya devam etmiş. Bu arada 12 yasında bir erkek çocuğunu kendisi ile birleşmeye zorlamış. 65 yasında olmasına rağmen birleşme kabiliyetini muhafaza etmiş. Nihayet kendisini önce bir manastıra sonra da akıl hastahanesine göndermişler. 73 yaşında beyin kanamasından ölmüş.

Bu tür şehevî duygu fazlalığı türlü sapıklıklara da yol açmaktadır, teşhircilik, sadizm, hayvanlarla sevişme, ölülerle cinsel ilişkiler kurma gibi... Yine bu gibi kimselerin çoğu sonunda akıl hastahanelerine kapatılmaktan kurtulamamaktadır.

Tarihte de şehvet fazlalığı ile ilgili bir takım örnekler vardır. Bunların en ünlülerinden biri Romanın zalim İmparatoriçesi Messalina'dır Büyük Petro'nun karısı Katerina için de aynı şey söylenmektedir. Dr. Kraft Edbing, şehevî duyguları böyle pek aşırı olan kadınlara hali vakti iyi, hattâ bazen pek fazla iyi olanlar arasında rastladığını oysa erkeklerde bu gibi azgınlık olaylarının en aşağı tabakadaki erkekler arasından çıktığını söyler. Bu şehvet fazlalığını hekimler alkol, kokain alışkanlığına ya da iç salgı bezlerindeki bir bozukluğa bağlarlar.

Azgınlığın ikinci türü de yaslı kadın ve erkeklerde görülen olaylardır. Gazetelerde bu tür olaylara sık sık rastlanır. Cinsel ilişkide bulunma yeteneğini yitirmiş, cinsel erkten düşmüş yaşlı erkekler böyle bir azgınlığa kendilerini kaptırdıkları takdirde daha çok homoseksüellik, cinsel organlarını gösterme, çocuklarla sevişme gibi sapıklıklar gösterirler. Bu gibi durumlarda adı geçen kişilerin akıl hastahanelerine yatırılmaları gerekli olmaktadır. Yaşlılıktaki azgınlığın bir nedeni, bunama halinin bas göstermesi; bir nedeni ise yaslanmanın ve ölüm korkusunun verdiği ruhsal dengesizlik olabilir. Kimi kişilerde bu azgınlık, delilik nöbetleri şeklinde kendini gösterir.

Sertleşme ve Boşalma « Genel

Erkeğin cinsel hareketinin en önemli ön şartı, erkeklik organının (penis) sertleşmesidir. Bu noktada erkek ve kadın birbirlerinden iyice farklılaşırlar. Penis, karnın alt kısmından çıkan ve ucu penisin baş kısmında son bulan bir deri ile örtülüdür. Penisin baş kısmı bir sümüksü tabaka ile kaplıdır ve içinde sayısız sinir uçları bulunur. Penis, damarlardan oluşan süngersi bir yapıya sahiptir, ortasından sidik borusu geçer.

Boşalma sırasında süngersi kısım toplardamar değil, atardamar kanı ile doludur. Onun için penis sertleştiği zaman ısınır ve nabzın atışı burada görülebilir. Böyle bir sertleşme üç etkenden dolayıdır:

1. Doğrudan doğruya penisin baş kısmına ve penisin çevresine yapılacak yumuşak uyarma hareketi beyne iletilir; bunun sonucunda bir refleks hareketi ile kan sünger dokuya akar, penisin sertleşmesini sağlar.

2. Duygusal heyecanlanma sonucu sertleşmede, doğrudan doğruya beyin sertleşme emrini verir. Bu durum yetişme çağındaki erkeklerde bölgesel uyarılmalardan daha çok görülür.

3. Sidik torbasının dolu olmasıyla refleks hareketi şeklinde görülen sertleşmelere sabah erken saatlerde rastlanır.

Cinsel heyecan sırasında sertleşme ile birlikte penisin kök kısmında, sağ ve sol taraflarda bulunan Cowper salgı bezleri kaygan bir sıvıyı -az miktarda saydam, alkalik bir sıvı- sidik borusuna salgılar. Bu sıvı penisin baş kısmını nemlendirir ve böylece penisin vaginaya girmesini kolaylaştırır. Alkalik salgı idrarın akmasıyla asitlenen sidik borusunu nötür hale getirir, böylece de asitlere karşı çok az dayanıklı olan tohum hücrelerinin buradan geçerken zarar görmemesini sağlar.

Salgılama, doğrudan doğruya uyarma, örneğin sertleşme sırasında penise dokunmakla artırılabildiği gibi, daha önce oluşan ruhsal ve cinsel heyecanlar sonucu da ortaya çıkabilir. Kısaca toparlamak gerekirse, sertleşme doğrudan doğruya penisin uyarılmasıyla olabilir; fakat bunun ardından ruhsal heyecan gelmediği sürece salgılama görülmez.

Cinsel alanda bilgisiz erkek bu salgılama olayını yanlış yorumlar, erken boşalma sanır ve bundan dolayı üzüntüye kapılır. Saçma bir şeydir bu. Kadınlar da penisin sertleşmesini cinsel arzuların belirtisi sanmamalıdır. Örneğin çok yorgun ve bitkin düşmüş bir erkek, doğrudan doğruya penisi uyarmakla, onun sertleşmesini sağlayabilir. Fakat Cowper salgı bezlerinin salgısı olmadığı için, cinsel ilişkiye karşı içinde tam bir istek duymaz. Böyle durumlarda penisin kuvvetli uyarılmalarında bile cinsel istek uyanmayacak, tam tersine acı duyulacaktır.

Sertleşme ve kaygan sıvının salgılanması, vaginaya girişi önceden hazırlarlar. Bunun ardından, sürtünmeyle artırılan heyecan son aşamadadır ve bir refleks hareketi ile boşalma olayı oluşur. Bu zorunlu bir reflekstir. Erkek istediği kadar denesin, bunu önleyemez veya yarıda kesemez. Şunu daima anımsamamız gerekir: Artan u-yarılma sonucu boşalma, penisin doğrudan doğruya uyarılmasına değil, daha çok ruhsal uyarılmaya bağlıdır.

Örneğin erkeğin kendi kendini tatmin edişi bunu açıklar. Olağanüstü oranda meni stoku olan bir erkek, seri bölgesel uyarmalarla kendini şiddetle heyecanlandırabilir. Fakat başka bir durumda sadece aşk yaşantılarını akıldan geçirmekle de boşatabilir.