Cinsel bilgiler

Namus ve Bakirelik « Genel

Bir uzman doktor, bakire ve bakire olmayan kızı, vaginanın ağzını bir dereceye kadar örten kızlık zarını kontrol etmekle ayırdedebilir. Herhangi bir kimse de, bir noktaya kadar aradaki ayrımı anlayabilir.

Örneğin ilk birleşimde kanama oluşup, oluşmayışı bunu gösterebilir. Kızlık zarı, kızlık çağındaki spor faaliyetleri ya da vücut hareketleri yüzünden, bir dereceye kadar yırtılmış olabilir, fakat öte yandan, o kadar da esnek olabilir ki, cinsel birleşimden sonra bile hiç yırtılmadan kalabilir. Erkeğin cinsel deneylerinin olup olmadığı tıp açısından tesbit edilemez.

Bu avantaj sayesinde birçok erkek kendilerinin cinsel ilişki kurmalarını önemsemez; oysa ki evlenecekleri kızın bakire olmasını ister. Bu isteğe karşılık, bakire olmayan kız, kendisine biraz deneyin yararlı olacağına inanır. Eskiden yeni evli kadın geniş görüşlüydü; kocasının başka kadınlarla olan evlilik öncesi ilişkilerinin, evlilikte yararlı olacağını düşünürdü.

Çağ geliştikçe her iki cinsin de aynı haklara sahip oldukları görüşü, gitgide kuvvetlendi. Evlenilecek kızın mutlaka bakire olması gerektiği düşüncesine karşı sesler yükselmeye başladı. Kadın hakları savunucuları, erkeğe meydanı boş bırakmanın, buna karşılık hangi koşullar altında olursa olsun, kadının kızlığını yitirmesi durumunda toplumda küçük görülmesinin, haksızlık olduğunu ileri sürmektedir.

Bugünkü genç kuşağın namus üzerine düşünceleri insanı ürkütmektedir. Fakat bunda daha da ürkütücü olan, böyle düşünceleri dejenere eden, yetişmekte olan kuşatır. Geçenlerde gördüğüm bir gazete resminde, bir direnme yürüyüşünde taşınan pankarttaki şu yazıyı okudum: "Namus denen şeyi bırakalım!" ve gene genç kızların taşıdığı bir pankartta da, "Namus: Saçmalık!" yazılıydı.

Bu, eşit haklar kavramının dışına çıkmaktadır. Bu, sırf direnmek için bir direnmedir. Kadınlar yönünden bu davranış, daha önce belirtilen pettinge bağlanabilir. Petting sınırları aşılırsa yukarda değinildiği gibi, bu eşit haklar düşüncesinin yanlış şekilde yorumlanışı doğar.

Kısaca söylemek gerekirse, kadın hiç bir devirde bakire olduğunda, değerinden yitirmemiştir. Günümüzde tek ayrım, bakireliğin evlenme konusunda başlıca koşul olmayışıdır.

Erkeklerin çoğu, eşlerini kadın yaptıkları ve eşlerini seven ilk erkek oldukları için mutludur ve bundan gurur duyar. Bu tatmin ve gurur duygusu, mutlu bir evlilikte önemli rol oynar.

Kadınlar şunu bilmelidir: Bekar bir erkek, bakireliğin ve namusun değerini, kendi çıkarı için küçültmek eğilimindedir. Fakat kendi evliliği için, büyük bir olasılıkla bakire olan bir kızda diretecektir. Erkek cinsel deneyleri olmadığını savlayabilir.

Bakirelik, değerini kendi içinde taşımaktadır; bu ancak, daha sonra pişmanlık duyulmayacaksa, erkeğin ve kadının birbirlerini gerçekten sevdiklerine emin olunduğunda feda edilmelidir. Kadın, sevdiği erkeğe herşeyi verdikten sonra, o erkeği yitirse bile, hiç bir şekilde suçluluk duygusu duymayacak, eleştirilere aldırış etmeyecektir. Sevdiği erkeğin anısı onda değerini koruyacak ve kadın onu sevdiği için pişmanlık çekmeyecektir.

Yumurta Kanalları « Cinsel Anatomi

Yumurta kanalları, rahmin yukarı uçlarından çıkan ve yumurtalıkları trompet şeklinde genişlemiş uç kısımlarıyla saran uzun, dar borulardır.

Yumurtlama yaklaşınca, yumurta kanallarının nilüfer çiçeği şeklindeki uç kısımları genişler. Bunlar dışarı atılan yumurtayı rahmin çevresinde bekler ve bir emme tulumba gibi içlerine çeker. Kanalların iç yüzeylerini kaplayan titrek tüycüklerin yardımıyla yumurta kanalları yumurtayı rahim boşluğuna yollar.

Yumurta tohum iplikçiği ile birleşir ve normal olarak yumurtalık yakınlarında, yumurta kanalının içinde döllenir. (Kanalın boyu ortalama 20 milimetredir.) Tohum, iplikçiğinin ortalama hızı düzgün yüzeyde saatte 3 milimetredir ve kadının vücudunda yukarda belirtilen yere ulaşabilmesi için en az 8 saate gereksinimi vardır. Yumurta tam bu yere gelmişse, sadece tek bir tohum iplikçiği, daha doğrusu yumurtaya en çok yaklaşan sperm tarafından döllenebilir.

Tohum iplikçiği yumurtanın içine girer. Baş kısmı yumurtanın çekirdeği ile birleşir. Döllenmiş yumurta, hücre bölünmesi adı verilen gelişim olayını sürdürür, bir yandan da yumurta kanalında yoluna devam eder. Aşağı yukarı altı gün sonra rahme ulaşır. Yumurta, döllenmediği zaman yumurtlamadan sonra bir günden fazla canlı kalamayacağı için, kanalın ortalarına gelmiş, bu yüzden de artık döllenmesine olanak kalmamışsa, parçalanır.

Penis Sıkışması « Cinsel Sorunlar

Penisin döl yolu içinde kalması. «Levator ani» kaslarının kasılması sonucu ortaya çıkar. Bu olay köpeklerde fizyolojik bir şeydir, köpekler cinsel birleşimden sonra 15-30 dakika kadar birbirlerine çengellenmiş halde kalırlar. Kadınlarda ise buna üst döl yatağı krampı adı verilmektedir. (Levator aninin sertleşmesi yüzünden meydana gelir).

Bu olay genellikle kuvvetli, sert birleşimlerden sonra görülür ve çoğu kez taraflar dış bir etki olmadan birbirlerinden ayrılamazlar. Bazen ancak narkozla, bazı hallerde ise kadının makatına bir ya da iki parmağın sokulması krampın çözülmesine yeter.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy