Cinsel bilgiler

İstemsiz Ereksiyon (Priapizm) « Cinsel Sorunlar

Priapizm, penisin cinsel istek olmadan da sertleşmiş halde bulunmasıdır. En çok otuz-kırk yaşlarında görülür ve çok kere bu durum sancıya yol açar. Genellikle iki tip priapizm vardır:

A: Penisin sürekli olarak sert bir durumda bulunması.

B: Geceleri bu durumu alması.

Bu durumun nedeni, bir idrar yolu iltihabı, ya da korpus kavernosum adı verilen penis bölümüne dolan kanın buradan boşalmasını engelleyecek urlardır. Bazen lösemi ve orak hücreli anemilerde de priapizm görülmektedir. Omurilik hastalıklarının da bu tip bozukluklara yol açabilmesi mümkündür.

Geceleri sık sık penis sertleşmesine yol a-çan sebeplerin başında prostatit vardır. Sürekli olarak devam eden tipinin çok kere ciddi hastalıkların varlığına işaret etmesine karşılık gece sık sık görülen penis sertleşmeleri çok kere özel bir tedavi gerektirmezler ve cinsel istek olmadan bu tip sertleşmelerin olması müsekkinlerle tedavi edilir.

Penis « Cinsel Anatomi

Erkeklerin dölleme ve idrar boşaltma organına penis adı verilir.

I) Anatomisi (Yapısı)

Erkek idrar borusu (Ürethra masculina) sidik torbasından çıkar ve prostat içinden geçip (prostat bölümü) urojentiai diyafram denen bir bölmeyi (diyafram bölümü) aşar ve esnek kaslarla çevrilerek (kavernöz-bölüm) son bulur. Penisin asıl gövdesini, uzama ve sertleşme yeteneği olan bu kaslar meydana getirmektedir. İleri doğru uzanan gövde (Korpus penis) bir olukla kesilir ve penisin başı meydana gelir. Penisin gövdesi korona glandise (gövdeyi baştan ayıran çıkıntı) yapışık olan ince ve kaygan bir deri ile kaplanmıştır. Penisin sakin halinde koruyucu bir kılıf görevini yapan bu deri organın hemen hemen tamamını örtmektedir.

«Sünnet derisi» denen bu deri sünnette kesilip alınan kısımdır. Cinsel birleşim halinde ise uzamayı ve sertleşmeyi kolaylaştıran yedek bir kas görevi yapmaktadır Penisin gövdesi esneme ve sertleşme yeteneği olan üç ayrı kastan oluşur. Bu kaslardan ikisi (Korpora Kavernosa penis) organın alt kısmında bulunmaktadır. Onların arasında da yine esnek olan incecik bir boru geçer. Kolayca anlaşılacağı gibi bu boru idrar yolundan başka bir şey değildir (korpus kavernosum urethra). Gövdeyi meydana getiren üç kas oldukça esnek olan bir zarla kuşatılmaktadır.

İdrar borusu ise arkada testislere önde de penisin başına doğru kalınlaşır. Penisin başı alt tarafından geri doğru oyulmuş olup burada esnek kasların uçları tarafından örtülmekte ve korunmaktadır. Urojential diyaframa yuvarlak bir topaç gibi bağlı olan «bulbus», «muskulus bulbokavernosus» adı verilen kaslarla örtülüdür. Bu kaslar cinsel birleşim anında meni fışkırtmaya yararlar.

II) Fizyolojik özellikleri:

Yaptığı işler gerektiği zaman idrar boşaltmayı sağlamak ve cinsel birleşimi gerçekleştirmek (meni fışkırtmak da bunun kapsamına girer), diye ikiye ayrılabilir.

A — İdrar boşaltma işinde yalnızca bir boru görevi yapmaktadır. Penis, bu durumda hiçbir etkinliği olmayan pasif bir organdır.

B — Cinsel birleşim anında önemli fizyolojik değişimlere uğrayan penis, bu işin bir parçası gibidir. Penis olmazsa cinsel birleşim de gerçekleşemez. Bu da iki bölüme ayrılabilir:

— Yöresel uyarı sonucu ortaya çıkan hafif sertleşme.
— Cinsel birleşme isteğiyle ortaya çıkan gerçek sertleşme ve irileşme. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi apış arasındaki kasların gerilerek sertleşmesine bağlıdır.

Penisin gerilmesi fiziksel ve psikolojik nedenlere dayandığı gibi kendiliğinden de ortaya çıkabilir.

1) Fiziksel nedenlere dayanan sertleşmelerde, penisin başı ve gövdesi aynı anda uyanırlar.

a) Sürtünme ise başı gövdeden d<aha fazla etkiler. Penis ancak dölyolunun kıvrımları arasında acımaz. Kupkuru bir dölyolunun içindeki sürtünme zevk verici değildir. Kıvrımları düzleşmiş bir döl yolu ise etkisiz kalır.

b) Penis gövdesinin çepeçevre sıkılması en etkili uyarım şeklidir. Elle sıkılarak ya da bacakların arasına sıkıştırılarak cinsel doyuruya erişilebilir. Bu iş dölyolunun alt kısmı tarafından yerine getirildiği zaman ileri derecede zevk vermektedir erkeğe.

c) Emmek: Bu durumda ise yalnızca penis başı ve ön kısmı sıkılmaktadır. (Dişler ve dudaklar)

d) Bunlardan başka kişinin karakterine bağlı olarak değişen türlü fiziksel uyanlar vardır.

2) Psikolojik nedenlere dayanan gerilimler: Düşünce yolu ile, erotik hayaller kurarak, baştan çıkartıcı sahneleri göz önüne getirerek sağlanan gerilim aynı zamanda fiziksel uyarı sağlar. Bu gerilim kendiliğinden çözülmez; fakat eğer erkekte cinsel birleşim için psikolojik bir hazırlık yoksa kadının bütün çabaları boşa gidecektir.

3) Penisin kendiliğinden sertleşmesi : Bu bir takım fizyolojik etkenler sonucu ortaya çıkar. Hazımsızlıktan dolayı (belden aşağıda bulunan organların kan toplaması) olabilir Uzun süre oturarak yolculuk yapanların penisleri kendiliğinden sertleşir. (Sarsıntı sonucu) Bir de sabahlan uyanırken penisin sertleşmiş olduğu görülmektedir. İdrar torbasının dolması ile ilgisi olmaksızın.

III) Görevleri (fonksiyonel anlamı):

Erkeğin cinsel yaşamını yöneten tek organ penistir. Erkeklerin kadınlarınki gibi karmaşık bir cinsel anatomisi yoktur. Penisin doğal fonksiyonları ancak cinsel birleşimde ortaya çıkarlar. Erkek çocuk cinsel amaçla ergenlikten başlayarak yaşlanıncaya d?k yararlanır penisinden. Cinsel haz duyma ve dölleme gücünü yitirmemiş olan bir çok ihtiyar vardır. Fakat bunlar da cinsel doygunluğa erişmek için ergenliğe yeni ulaşmış gençler gibi oldukça güçlük çekerler.

Penis cinsel uyarı sırasında oldukça sertleşir, hele orgazm anında bu sertleşme en şiddetli halini alır fakat şiddetiyle oranlı olarak da çok kısa sürer. Biricik cinsel organ olan penisin yitirilmesi korkunç üzüntülere yol açmaktadır. İlkel topluluklarda örtülen tek organ penisti. Erkeğin yaratılışında cinsel organını gizleme eğilimi olmakla birlikte, bunun kıskançlıklar ve fekabet sonucu doğan hadım edilme korkusundan ileri geldiği bilinmektedir. Çünkü eskiden zina ve ırza geçme suçları için uygulanan en geçerli ceza hadım edilmekti. Kuzey Afrika'da erkeklerin kıskançlık ve rekabet yüzünden birbirlerini hadım etmeleri binlerce yıldan beri süregelen kötü bir gelenektir. Eski Mısırlılar da düşmanlarını öldürdükten sonra cinsel organlarını ve sağ ellerini keserlerdi.

Anlayışlardaki değişiklik ve uygarlaşma sonucu insanlar bu gibi konularda kendi işlerini kendileri görmektense kanunî yollara başvurmayı tercih etmeye başladılar.

Bazı sinir hastaları kadının döl organı karşısında hadım edilme korkusuna ya da ölüm korkusuna benzeyen bir korku duyarlar. Penislerinin kendilerine yabancı olan kadının döl organı tarafından yutulabilme düşüncesi onlarda panik ve korku doğurur. Erkeğin cinsel birleşimden «zevk alması içir penisine dölyolu tarafından «istekle sahip çıkıldığını» duyması gerekir. Döl yolu güçlü bir kavrayıcıdır. Bu verme ve alma işlemi her iki taraf da orgazma ulaşana dek sürmelidir.1.Prostat 2.Kılcal damarlar 3.Esnek kaslar 4.Penis başı 5.îdrar borusu 6.Sünnet derisi

Düş Azması « Genel

İrade dışı düş azması, autoerotizmin tersine, erkeğin elinde olmadan uykuda boşalması ve böylece fazla meni birikmesinin ortadan kalkmasıdır. Bu tür tatminde zaman zaman rüya da görülür. Bu duruma geceleyin düş azması adı verilir. Rüya hemen daima doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde cinsel karakterdedir ve erkek uyandığı zaman rüyayı anımsamayabilir.

Fizyolojik açıdan bakıldığında, genç erkekte iki veya üç haftada bir ya da daha sık irade dışı boşalmalar oluşur. Aşırı meni birikmesi meni kanalında bir gerilim doğurur. Bu da penisin sertleşmesini sağlar ve bazen de boşalmalar yaratabilir. Cinsel karakterde rüya, belirtinin asıl nedeni değildir, fakat rüya hemen boşalmayla bağlantı kurar. Başka rüyalara oranla bu gibi rüyalar daha" uzun sürer.

Öte yandan meni fazlalığı nedeniyle oluşmayan gece boşalmalarının nedeni cinsel rüyalardır. Rüyada doğrudan doğruya uyarılma sonucu cinsel organ sertleşir. Bu da boşalma refleksini uyarır. Böyle bir rüya görmek, kişinin içinde bulunduğu ruhsal ortama ve gündüz kafasını kurcalayan düşüncelere bağlıdır.

Çok sık düş azmaları, fizyolojik bakımdan anormaldir. Gün boyunca aşırı cinsel uyarılmalar yüzünden oluşabilirler ya da uykuda cinsel organlara dokunmakla veya giyilen çamaşırların uyarması sonucu görülebilirler. Bu durumu önlemek için, dar pijamalar giyilmemeli ve kollar yorganın üstüne çıkarılmalıdır.

Düş azması daima uykuda oluşur. Çünkü beynin frenleyici etkisi uykuda hafifler. Bilinç, uyanıkken kendiliğinden boşalma olmasını engelleyecektir. Erkekte gündüzleri uyarılmadan, kendiliğinden boşalmalar oluyorsa, buna hastalık gözüyle bakmak gerekir.

Düş azması ve autoerotizm çoğu kez yanlış yorumlanır ve meni fazlasının fizyolojik boşalması bölgesel uyarılma sonucu görülen boşalma ile karıştırılır. Böyle yanlış yorumlar, gençlerde kolayca suçluluk duygusu ve huzursuzluk doğurabilir; bundan, kendi kendisinden nefret etmek, uykusuzluk ve sinir krizleri gibi durumlar gelişebilir.

Büyüme çağındaki bir kıza, adet kanamasının öneminin açıklanması nasıl gerekliyse erkek çocuğa da düş azması ve autoerotizm hakkında bilgi vermek şarttır. Düş azması yüzünden oluşan şaşkınlığı gidermek için, bazı erkek çocuklar autoerotizme başvurabilir. Bu gibi gençlere uygun sözcüklerle, niçin her şeyin aşırısının zararlı olduğu anlatılmalıdır. O zaman bu gençler kendilerini kontrol etmeyi öğrenecek ve ilerdeki yaşamlarında da bu kontrollerini sürdürebilecektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy