Cinsel bilgiler

Deri Fetişizmi « Cinsel Sapkınlıklar

Erotik yönden uyarıcı niteliği ve cinsel bir anlamı olan maddeler arasında derinin de yeri vardır. Deri fetişistleri deriden yapılmış eşyalara bakarak ya da dokunarak cinsel coşku ve doyuruya erişirler. Bu eşyalar arasında öncelikle ayakkabılar, çizmeler, eteklik ve eldivenler, hattâ deri bantlar ya da maskeler, kırbaç ve kemerlere de rastlanır. Gerçek fetişistler için bunları canlı bir varlık üzerinde görüp ellemek gerekli değildir. Fetişin kendisi canlı bir cinsel madde, olarak ve dolayısıyla aşk için yeterlidir.

Cinsel bilim adamlarından Binet ve Krafft-Ebing'in görüşlerine göre bu ilginç cinsel tutkuların nedenleri çocukluk çağındaki olaylarla ilgilidir. 45 yaşında, akıllı ve bedenen sağlam bir hasta daha altı yaşındayken ablasının çıplak kalçalarına dayak atmasına alışmıştır. Genç kadın bu isi yaparken deri eldiven giyermiş. Önceleri bundan zevk alan çocuğun dayak sırasında penisi de sertleşir. Sonraları yanlız ablasının eldivenlerini giymekle aynı duygulara eristiğini anlar. Bundan sonra çeşitli deri eldivenler, deri parçaları ve ayakkabılar da kendisine yeterli gelmeye başlar.

Evlendikten sonra adamın bu anormal tutkusu zayıflar, ama tümüyle geçmez. Kendince, cinsel yetersizliğini yenmek için cinsel birleşme sırasında karısını deri ayakkabı ya da belirli deri giysiler kullanmaya zorlar. Evli çiftin çocukları olmasına karsı, kadın kocasının deri isteklerine dayanamıyarak boşanır. Bu olaydan sonra erkek barda sadist bir kadınla tanışır ve evine gider. Burada kehdisini yatağa bağlayan kadın tarafından kırbaçlanır. Uzun süreden beri ilk kez olarak yeterli bir cinsel coşkuya varır.

Sonuç olarak, çok acı veren ilişkiden sonra kendinden .geçer ve psikiyatrik bakım altına alınır. Aslında olayın dikkate alınacak yanı, cinsel uyarı niteliğine bürünmüş oluşudur. Burada abla deri eldiven giymesiydi, açıkça ruhsal bozukluk içinde olan çocuğun cinsel tutkusu deriye değil de, zevk duygusu ile cezanın karışımına yönelecekti.

Bu tür sapıklıklara Mazoizm adı verilir. Adamın sadist kadınla kurduğu ilişkinin, nedenleri ortadadır. Erkeğin buradaki deri fetişistliği bir yan olay niteliğindedir. Deri fetişistliği, Mazoizm ve Algolagni (acı duyma zevki) arasında dar bir ilişki vardır. Deri giysiler, genellikle korseler, uzun eldiven ve çizmeler, geniş kemerler Mazoistler için kuvvet ve gaddarlığın sembolü olmuştur. Siyah renkteki derinin bu yönden etkisi çoktur. Çeşitli fabrikalar bu nedenle büyük kazançlar sağlamaktadır. Bunlardan birinin katoloğunda deri eşya adı altında su malları bulunuyor: deri kayışlı tıkaçlar, deri diz köstekleri, deri başlıklar, deri topukluklar, deri kolluklar, deri boyun bantları, erdenlik kemerleri, deri giysiler ve deri maskeler.

Uyaran Parfümler « Genel

Bazı kadın parfümlerinde kullanılan sentetik pheromone maddesinin erkeklerin ilgisini daha da artırdığı ve ilişkiyi etkilediği saptandı. Araştırmacılar, sentetik pheromone (havayla birleşince uyarıcı etki yaratan kimyasal bir madde) içeren parfüm kullanan kadınlarla erkeklerin daha çok birlikte olduğunu, parfümün uyarıcı ve büyüleyici çekiciliğinin, öpüşme ve ilişkiyi etkilediğini belirledi. Uzmanlar sentetik pheromonenin, seks mıknatısı olduğunu ve kadının seks cazibesini artırdığını belirtiyor.

San Francisco State Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, pheromone bulunan normal parfüm kullanan kadınların, içinde pheromone bulunmayan parfüm kullanan kadınlara göre erkeğin daha fazla ilgisini çektiği saptandı. Phoromone bulunan parfüm kullanan kadınların %74'ü, erkeğin ilişkisinin üç kat veya daha fazla artmasını körüklerden, pheromone bulunmayan parfüm kullanan kadınların %23'ünde aynı oran belirlendi.

Pheromone bulunan parfüm kullanan kadınların, erkeğe cinsel açıdandaha çekici geldiği, pheromonenin kokusunun değil güçlü kimyasal etkisinin erkekte seks arzusu yarattığı düşünülüyor. Pheromone bulunan parfüm kullanan kadınların, erkek arkadaşları veya eşleriyle öpüşme, romantik yaklaşma ve okşanma oranının haftada birden 6'ya, sevişme sayısının da birden 4'e çıktığı belirlendi.

Testis Urları « Cinsel Sorunlar

Testis urlarının çoğu 20-30 yaşları arasında varlıklarını belli ederler. Bunlar içinde, kötü tabiatlı olan urlar çoğunluktadır. Erkeklerde görülen kanserlerin %0.5'i testisten oluşmuş urlardır. Bu urların meydana geliş nedeni kesinlikle bilinmez. Ancak çoğunlukla erkeğin cinsel yönden en aktif olduğu devrede görülmeleri cinsel faaliyet ve ona yol açan etkenlerle bu urlar arasında bir ilişki olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Bu ara, yerine inmemiş testislerde ur oluşumu olağanlığının da yerine inmiş testislere oranla daha yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Testis urları, mikroskop altında incelendiklerinde ortaya çıkan görünümlere göre şu tiplere ayrılırlar:

Teratoma:

Bir insanda bulunan dokuların hemen hepsine benzer hücreler meydana getirme yeteneğinde olan testis hücrelerinden oluşurlar. Teratomların değişik tip leri vardır.

İntersisyel Hücre Urları:

Bu urların %90'ı kanser tabiatlı değildir. Erkeklik hormonu salgılamaları sonucu, bazen erken ergenliğe yol açarlar. Bir miktar kadınlık hormonu salgılayan tipleri bazen erkekte memelerin büyümesine neden olabilir.

Sertoli Hücreli Urlar:

Bu urlar nadir olup genellikle iyi tabiatlıdırlar. İlginç yönleri kadınlık hormonu salgılamaları ve bu nedenle erkekte kadınlaşma belirtilerine yol açmalarıdır.

Testis urlarının yaklaşık olarak %15'i gonadotropin hormonu salgılarlar. Bu hormonun insan kanında ve idrarında yüksek değerlerde bulunmasının saptanması esasına dayanan gebelik testleri bu nedenle pozitif çıkabilir. Erkeklere uygulanan gebelik testinin pozitif çıkmasına yo! açan testis urları genellikle kötü tabiatlıdırlar.

Testis urlarının belirtisi çok kere bu bölgede bir büyümeden ibarettir. Hormon salgılayan urlar da bu belirtiye salgılanan hormonun tipine has belirtiler de eklenir. Tedavisi testislerin çıkarılması, urlar kötü tabiatlı ise bu bölgeye sonradan ışın tedavisi uygulanmasıdır. Son yıllarda bulunmuş olan Methotraxate ve Actinomycin-D gibi ilaçlar bu urların tedavisinde başarı oranını yükseltmişlerdir.